Hỗ trợ trực tuyến

C.Thúy:  0909 582 799

                  0917 193 479

A.Sơn:   0935 533 258

 

Nước Uống

 
Soda

Soda

20.000 đ/ly
 
 
Cà Phê Kem

Cà Phê Kem

20.000 đ/ly
 
 
Smoothies

Smoothies

20.000 đ/ly
 
 
Smoothies

Smoothies

20.000 đ/ly
 
 
Cookies

Cookies

20.000 đ/ly
 
 
Cookies

Cookies

20.000 đ/ly
 
 
Soda

Soda

16.000 đ/ly
 
 
Cà phê sữa đá

Cà phê sữa đá

Giá 12.000 đ/ly
  
 
Fanpage